Lokalna samouprava

Obavještenja i informacije

Naslovna
Projekat održivog upravljanja otpadom Štampaj E-pošta
Opština Kotor bila je juče domaćin trećeg sastanka radne grupe zadužene za realizaciju projekta “Održivo upravljanje otpadom u prekograničnom području Bosne i Hercegovine i Crne Gore”.
 
Sastanku Prekogranične radne grupe, pored domaćina (predstavnika Opštine Kotor, Javnog komunalnog preduzeća i NVO “Eko centar Delfin”), prisustvovali su članovi partnerske organizacije “Lokalna inicijativa razvoja” iz Bosne i Hercegovine, predstavnici Ministarstva turizma i održivog razvoja Crne Gore, Opštine Nikšić, JKP i Službe zaštite životne sredine iz Nikšića, Opštine Plužine, Opštine Tivat i JKP Tivat, te predstavnici lokalnih uprava i javnih komunalnih preduzeća iz Trebinja, Foče, Bileće i Gackog.

Realizacija projekta “Održivo upravljanje otpadom u prekograničnom području Bosne i Hercegovine i Crne Gore” počela je u januaru ove godine, uz podršku Evropske Unije, u okviru programa IPA prekogranična saradnja između Bosne i Hercegovine i Crne Gore. 

  Projektne aktivnosti Opština Kotor realizuje u saradnji sa međunarodnom nevladinom organizacijom ASB – kancelarija u Sarajevu, NVO “LIR - Lokalna inicijativa razvoja” (partneri iz Bosne i Hercegovine), NVO “Eko centar Delfin” i javnim komunalnim preduzećima iz Trebinja i Kotora.

Na jučerašnjem sastanku razmatrani su planirani poslovi koji treba da doprinesu podsticanju zajedničkog održivog razvoja. Povećanje uspješnosti u upravljanju otpadom u prekograničnom području biće realizovano osnivanjem dva klastera, dvije zelene eko-reciklažne stanice i edukacijom javnog, privatnog, civilnog sektora i gradjana o važnosti upravljanja otpadom i njegovim ekonomskim, finansijskim i socijalnim aspektima. 
 
Forma udruživanja u vidu klastera je pilot projekat u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini, a omogućiće veću produktivnost, lakši plasman prikupljenih sirovina za reciklažu, a time i uvećanje prihoda javnih komunalnih preduzeća.

 
< Prethodno   Sledeće >
 

O gradu

Gradski info

Trenutno posjeta